Høydepunkter fra Blenderkonferansen, del 2: The Joy of Animation av Hjalti Hjálmarsson

Hjalti Hjálmarsson er en 29 år gammel animatør fra Island, nå bosatt i Amsterdam. Han har vært animatør på open movie prosjektet Caminandes: Gran Dillama. Nå er han med i Project Gooseberry på Blender Institute.

Caminanandes

Han holdt en spennende workshop på årets Blenderkonferanse om ulike teknikker i animasjon for å få mer realistiske og troverdige bevegelser. Når man starter å animere, vil man oppdage at det finnes mange regler og prinsipper. Hans råd er: lær prinsippene og reglene for god animering. Så kan de deretter brytes, med bevissthet om hvordan og hvorfor.

Virkemidler for animasjonsteknikk kan omfatte rolige bevegelser inn og ut, bruk av sammentrykt og strekt form, riktig timing, overdrivelse, etc. Særlig kjent er animasjonens 12 grunnprinsipper, opprinnelig skrevet av Disney-animatørene Ollie Johnston og Frank Thomas.

I workshop’en tar Hjalti Hjálmarsson utgangpunkt i ansiktsuttrykk og øyenbrynenes bevegelse. Han tar for seg hvordan et blink med øyet er viktig for god animasjon. Han viser eksempler fra både filmede, virkelige personer og sammenligner dette med animerte karakterer med utdrag fra et animerte filmer.

Vi ser hvordan øyelokkene beveger seg, der han deler det opp i stillbilder innenfor et sekund. Da ser man tydelig at øyelokket bruker kortere tid på å lukke seg, enn det tar å åpnes igjen. Små, men svært viktige detaljer for å oppnå riktig stemning og overbevisende realisme i fortellingen.

Se gjerne hele presentasjonen her:

Bokanbefalinger fra Hjalti Hjálmarsson :

The illusion of Light av Ollie Johnston og Frank Thomas, to aniamsjonsmestere fra Disneys gullalder.

The Animator’s Survival Kit av Richard Williams som stod for animasjonen i Hvem lurte Roger Rabbit?

Han nevner også nettsiden og forumet på 11 Second Club, som en god kilde til å lære mer.

Advertisements

Høydepunkter fra Blenderkonferansen, del 1: Om Blender og organisasjonen

Årets Blenderkonferanse er vel overstått med mange spennende presentasjoner og workshops. Blenderbrukere fra hele verden kommer til Amsterdam hvert år i slutten av oktober for å delta. Deltagerne spenner fra programmerere, 3D modellerere og designere, animatører, til spillutviklere, de med spesialisering i visuelle effekter for film og tv, lærere og forskere.

Det er flere og flere som bruker Blenderprogrammet i sitt daglige virke. Blenderinteressen øker stadig og det open source-baserte 3D programmet, med alle dets muligheter, skaper nå nye arbeidsplasser verden rundt.

Det er spennende å høre hva Ton Roosedaal, grunnlegger og i dag leder av Blender-organisasjonen, anser som viktig for både programmet og hele brukersamfunnet. Han gikk gjennom hva Blender er, for hvem og pekte på noen nøkkelord i sin åpningpresentasjon.

www.blender.org

HVEM LAGER BLENDER OG HVA ER FORSKJELL PÅ BLENDER FOUNDATION OG BLENDER INSTITUTE

Hvem lager egentlig Blender programmet? Det er det programmets brukere som gjøre. Blender er basert på brukernes egne innsats og påvirkning. Blender-organisasjonen er en tilrettelegger for at dette skal kunne skje, påpekte Ton i presentasjonen.

Det er en overlapp mellom Blender Institute og Blender Foundation. Nettsiden Blender.org er for begge. Mange lurer på hvordan Blender kan bevares som en åpen og fri programvare og her kommer forskjellen inn.

Blender Foundation er opprettet for å bevare programmet som fritt og gratis til evig tid og dette er det trygge stedet for selve programvaren og dets merkevare. Det er en ikke-kommersiell stiftelse og alle donasjoner går direkte dit. Det har en konservativ og trygg strategi for å sikre kontinuiteten for programvaren.

Blender Institute er opprettet som firma for å kunne gjøre økonomisk, mer risikable prosjekter. Her drives studioet, kontor og andre fasiliteter med ansatte , e-shop, og open movie prosjektene utvikles og gjennomføres herfra. Alt som innebærer drift av firmaet gjøres innen Blender Institute.

Tilsammen utgjør disse Blender-organisasjonen. Blender.org er hjemmeside og fellesside for både Blender Foundation og Blender Institute.

(C) Blender Foundation - www.blender.org
(C) Blender Foundation – http://www.blender.org

 

BLENDERS FRAMTIDIGE UTFORDRINGER

I presentasjonen pekte Ton Roosendaal på tre stikkord og utfordringer for programmet og dets brukere. Hele organisasjonen og brukergruppene er i forandring. Dette skaper mangfoldighet og forventingene om kvalitet øker.

Forandring (Change): Blender og «the community», brukergruppen vokser. Det er i dag 10 ansatte i Blender-organisasjonen. Nettsteder som Blender Cookie og Blenderguru vokser stadig, og Blender Market utvikler seg. Blender har forandret seg fra å være et lite nettverk med frivillige til å bli en profesjonell organisasjon.

Mangfoldighet (Diversity): Blenderprogrammet blir stadig utvidet med nye bruksområder. Det er arkitekter, spillutviklere, filmskapere, de som jobber med spesialeffekter for film og TV, samt de som bruker Blender til utvikling av modeller for 3D printing. Det er også lærere og de som bruker programmet i forskningsprosjekter. Denne mangfoldigheten er også blitt en utfordring. Tidligere kunne utviklerne av programmet legge til alt av nye ideer i Blender, eksperimentere med og endre knapper, funksjoner og hele grensesnittet. Men dette kan ikke gjøres i dag, uten at det påvirker noens arbeidssituasjon. Forskjellig bruk krever forskjellige behov.

Kvalitet (Quality): Målet er at gode kunstnere, designere, film- og spillutviklere velger programmet og lage fantastiske ting med det. Dagens brukere stiller høyere krav til kvaliteten og jobben som utviklerne gjør. Mulighetene vokser og behovende blir sprikende. Men kvalitet i arbeidsmiljøet er kanskje det viktigst påpeker Ton. Blender skal være gøy! Det skal være givende og fantastisk å være en del av dette globale teamet. Det må være inspirerende, men også utfordrende.

(C) Blender Foundation - www.blender.org
(C) Blender Foundation – http://www.blender.org

Ton Roosendaal oppfordet de som gjerne vil lære mer om koding til å ta kontakt med en av utviklerne i løpet av konferansen. Også en egen workshop ble satt opp i år som het «Spør en programmerer» der listen for hva man kunne spørre om og få svar på, skulle være så lav som mulig.

Med denne introduksjonen startet konferansen og en spennende helg. De neste blogginnleggene her vil ta for seg et utvalg av konferansens presentasjoner, og neste innlegg blir om animasjonsteknikker.

Blenderkonferansen 2014 streames

Årets Blenderkoferanse starter 24. oktober. Fra Amsterdam vil alle presentasjonene og workshopene streames, så du kan følge programmet live, fredagen og hele helgen i gjennom. Ton Roosendaal, Blender-programmets opprinnelige skaper og leder av Blender Institute, åpner konferansen fredag morgen klokken 11.00. Stem også på årets Suzanne Awards her. Filmen «Ingmar Bugman» er laget av svenske Mathias Gulwer og deltar i årets nominasjon.


Hybridrommet er nå tilbake med nye innlegg om 3D, Blender og animasjon, og vil følge opp med innlegg fra årets konferanse.

Introduksjonskurs til Blender 3D i mai

Blenderkurs for 3D modellering Programmet kan fritt og gratis lastes ned fra Internett på www.blender.org

Introduksjonskurset gir grunnleggende opplæring i bruk av Blender. Kurset har et hovedfokus på 3D modellering og vi er innom teknikker for å kunne fullføre en ferdig scene med lyssetting og materialer.

  • Innføring i Blenderprogrammets muligheter
  • Navigering i programmet
  • Modellering
  • Materialer og lyssetting
  • Rendre i forskjellige filformater

Kursstart: Onsdag 7. mai
Varighet: 4 uker  (7.5, 14.5, 21.5 28.5)
Tidspunkt: Onsdager kl. 17.00-20.00
Sted: Torshovgata 46, Oslo
Påmelding: post@hybridrommet.no
Pris: 2900 kr

Deltakerne må ha generelle kunnskaper om bruk av PC/Mac, og må ta med egen laptop / Mac.

Da det er et intensivkurs, så vil oppgaver gis mellom kurskveldene. Deltagerne får mest utbytte av kurset om man får tid til å jobbe noe på egenhånd mellom kurskveldene.

For spørsmål eller påmelding, kontakt kursholder Ida Julsen tlf 41 18 20 11 eller mail, post@hybridrommet.no.

Hulen er ferdig modellert og neste steg er materialer og lyssetting.
En hulen er ferdig modellert og neste steg er materialer og lyssetting.

 

Hvordan bruke Blender undervisningvideoer, del 2

I forrige innlegg Hvordan bruke undervisningsvideoer tok vi utgangpunkt i Blendergurus video How to make a Cave. I innlegget Materialer med Cycles sees noen av de ulike materialene som kan brukes i Blender.

Nå skal vi se nærmere på det å legge til et materiale med Image Texture. I Blender brukers begrepet UV Mapping om dette.

UV Mapping er å legge et 2 dimensjonalt foto på en 3D form. På bildet under er modellen av hulen sett ovenfra til venste, og til høyre er formen brettet flatt ut.

UV Mapping i Blender. 3D modellen av hulen er brettet flatt ut i ruten til høyre.
UV Mapping i Blender. 3D modellen av hulen er brettet flatt ut i ruten til høyre.

I denne bloggen vil vi komme nærmere inn på materialer og bruk av fotografier som materiale på 3D modellene, men nå i første omgang er det meste for å gjøre muligheten i Blenderprogrammet mest mulig kjent.

Når vi jobber med materialer, så anbefales det å jobbe med dem i Cycles Render. Hvis du vil vite mer om forkjellene, så anbefales denne videone, også av Blenderguru, Introduction to Cycles.

I neste blogginnlegg kan dere se stillbilder fra hele prosessen med å lage en hule. Også diamantsteinene som så vidt er påbegynt, vil integreres i hulen.

Cave02-600samples

Hvordan bruke Blender undervisningsvideoer

Det finnes en mengde videoer på Youtube og Vimeo som kan brukes for å lære seg Blender. Blenderguru har nylig publisert en som heter «How to Make a Cave» og vi bruker denne som eksempel på hvordan du kan jobbe med en video.

Aller først, de fleste undervisningsvideoer bruker nå Cycles. Det er en rendrefunksjon av nyere dato. Når du laster ned og åpner Blender, så kommer den automatisk til Blender Render.

Her kan du endre fra Blender Render til Cycles Render. Særlig hvordan man jobber meg materialer, som også er markert med gult, påvirkes av hvilken Render engine du velger.
Her kan du endre fra Blender Render til Cycles Render. Særlig hvordan man jobber meg materialer, som også er markert med gult, påvirkes av hvilken Render engine du velger.

Endre gjerne umiddelbart til Cycles Render. Med en gang programmet er åpnet, før noe blir flyttet eller trykket på, så endre fra Blender Render til Cycles Render, på øverste linjen.Trykk Ctrl + U (Save Startup File) og deretter Enter. Da skal programmet alltid åpnes med Cycle, og du slipper å tenke på å måtte endre for hver gang.

En tekstfil .txt skrevet i Notepad kan åpnes i Blenderprogrammet. Om du ser en underviningsvideo, så gjør notater i Notepad og åpne den etterpå i Blender. Da må du først splitte opp vindet i to deler, og endre den ene siden fra 3D view til Text Editor.

Slik kan du bruke notater fra Notepad i Blender.
Slik kan du bruke notater fra Notepad i Blender.

Eller bruk penn og papir ved siden av. Det er nyttig å se gjennom hele videoen først og bare gjøre notater. Så kan du åpne programmet og teste ut med bruk av egne notater. Ha videoen tilgjengelig og se den gjennom del for del. Bruk av pauseknapp blir nødvendig mange ganger.

Foreløpig er selve grotten modellert, og neste blogginnlegg vil ta for seg bruk av materialer.

Hulen er ferdig modellert og neste steg er materialer og lyssetting.
Hulen er ferdig modellert og neste steg er materialer og lyssetting.

Serien Blender Basic – Introduction for Beginners kan anbefales for nye. Serien er tidvis veldig detaljert, og kunne unngått en del opplysninger for de som er helt nye for programmet, men den kan da også være nyttige for de som kjenner programmet noe, for å få nye tips.

Neste blogginnlegg kommer tirsdag 10. desmber kl 12.00.

 

 

Materialer med Cycles Render i Blender

På bildet med kulene sees forskjellige materialer, som enkelt kan legges på 3D objektene. Fra høyre:

  • Diffuse: Gir farge til objektet.
  • Emission: Lys. Med Cycles kan alle objekter fungere som sin egen lyskilde.
  • Anisotropic: Som børstet stål
  • Glass: Helt transparent, så lurt å øke Roughness noe for å se objektet.
  • Glossy: Veldig blank overflate, som også kan ha en speilingseffekt.

Det finnes også en rekke andre muligheter, og flere materialer og teksturer kan kombineres.

Materialer-Blender3D

I neste blogginnlegg som kommer på fredag, blir det om en undervisningsvideo fra Blenderguru om hvordan lage en grotte og prosessen med å lage en krystall i Blender. Fra de første stegene i bildene under:

Cave01utenMateriale

Cave02-600samples